Integracja

Jednym z celów statutowych Federacji jest integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów ważnych społecznie.

W ramach działań integrujących sektor pozarządowy w Białymstoku realizujemy między innymi następujące inicjatywy:

  • Bal Federacji